Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4225
Title: Sex(d)uality : a note on Carson McCullers' literary preoccupations
Authors: Sobieraj, Jerzy
Keywords: literatura angielska; literatura amerykańska; erotyzm w literaturze
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Rachwał, T. Sławek (red.). "Representations of the erotic" (S. 98-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Carson McCullers, zarówno w swej twórczości prozatorskiej, jak i w utworach poetyckich, podejmuje problem kształtowania się osobowości postaci, szczególnie eksponując sferę orientacji seksualnej. Tradycyjny podział płci na żeńską i męską ulega w utworach pisarki swoistej inwersji. Zniewieściali bohaterowie i zmaskulinizowane bohaterki poszukują swego miejsca w świecie, jed­nakże zakłócenie proporcji pomiędzy męskim a żeńskim pierwiastkiem ich osobowości staje się przyczyną wielu problemów, prowadząc często do ostatecznego osamotnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4225
ISBN: 8322606672
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobieraj_Sexduality_a_note_on_Carson_McCullers_literary.pdf324,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons