Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4226
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzalbot, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-06-05T08:51:31Z-
dc.date.available2018-06-05T08:51:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationZabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne, T. 15 (2017), s. 94-109pl_PL
dc.identifier.issn1428-2259-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4226-
dc.descriptionAbstract: We usually perceive fun and work as categories opposing one another. However, everyday observations confirm that carnivalesque behaviours are not always only realized during the leisure or holiday time. They also accompany professional activity. I will illustrate my considerations on the issue of fun and entertainment at work with the use of commentaries of representatives of various professions, obtained during my field research. While searching for „carnivalesque elements” in the sphere of professional activity of the respondents I will take a closer look at, among others, methods of using breaks during work time, specific for individual professions staff rituals, various forms of company celebrations, presence of areas within the premises of companies designated for realization of fun-related activities and carnivalesque aspects of employees’ participation in different work-related meetings and trips.pl_PL
dc.description.abstractZabawę i pracę pojmujemy zazwyczaj jako kategorie przeciwstawne. Jednak codzienne obserwacje poświadczają, że zachowania ludyczne nie są realizowane wyłącznie w czasie wolnym lub świątecznym. Towarzyszą również aktywności zawodowej. Rozważania na temat zabaw i rozrywek w pracy zarobkowej zilustruję wypowiedziami przedstawicieli różnych zawodów, pozyskanymi podczas badań terenowych. Poszukując „pierwiastków ludycznych” w sferze aktywności zawodowej badanych, przyjrzę się m.in.: sposobom wykorzystywania przerw w pracy, specyficznym dla poszczególnych zawodów rytuałom pracowniczym, różnym formom firmowego świętowania, obecności na terenie zakładu przestrzeni sprzyjających realizacji zachowań zabawowych oraz ludycznym aspektom udziału pracowników w różnych służbowych spotkaniach i wyjazdach.pl_PL
dc.description.sponsorshipBadania statutowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: „Transformacja kulturowa i społeczna współczesnego miasta, obszarów podmiejskich i wsi a pogranicza regionalne i etniczne”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielcachpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectplaypl_PL
dc.subjectfunpl_PL
dc.subjectentertainmentpl_PL
dc.subjectworkpl_PL
dc.subjectzabawapl_PL
dc.subjectrozrywkapl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.title„Byle do przerwy…” Etnograficzne badania zachowań ludycznych towarzyszących pracy pracowników fizycznychpl_PL
dc.title.alternative„So to break”. Ethnographic study of ludic behaviour accompanying work workerspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalZabawy i Zabawki. Studia Antropologicznepl_PL
dc.description.referencesArcimowicz Jolanta, Bieńko Mariola, Łaciak Beata: Obyczajowość polska początku XXI wieku: przemiany, nowe trendy, zróżnicowania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.pl_PL
dc.description.referencesDanecki Jan, Jedność podzielonego czasu: czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych , Książka i Wiedza, Warszawa 1970.pl_PL
dc.description.referencesŁaciak Beata: Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.pl_PL
dc.description.referencesSułkowski Bogusław, Zabawa. Studium socjologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.pl_PL
dc.description.referencesSzalbot Magdalena, Homo faber – homo ludens. O zabawie przy pracy. W: Kultura zabawy w zmieniającym się świecie, red. Ryszard Kantor, Tadeusz Paleczny, Magdalena Banaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 121-137.pl_PL
dc.description.referencesZadrożyńska Anna, Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalbot_Byle_do_przerwy.pdf559,68 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons