Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4236
Title: Zinstytucjonalizowana kontrola finansów Wspólnoty Europejskiej : Europejski Trybunał Obrachunkowy
Authors: Zdebel, Marek
Keywords: Europejski Trybunał Obrachunkowy; kontrola finansów i rynku wspólnotowego UE; polityka gospodarcza UE
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 621-630). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Proces integracji państw członkowskich dokonujący się w ramach Wspólnoty Europejskiej (Unia) zapoczątkowany został dążeniem do scalenia rynków krajowych w rynek wspólnotowy. Jest on kontynuowany i opiera się na mechanizmach rynkowych. Jego skuteczność zależy od polityki gospodarczej prowadzonej w imieniu Unii przez jej władze oraz władze poszczególnych państw członkowskich. W sferze finansowej wiąże się to w pierwszym rzędzie ze znalezieniem unijnych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez członków wspólnoty, lecz także z wypracowaniem sposobów (narzędzi) kontroli prawidłowości wykorzystywania środków finansowych pochodzących z tych źródeł".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4236
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdebel_Zinstytucjonalizowana_kontrola_finansow_Wspolnoty_Europejskiej.pdf307,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons