Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4241
Title: Zargony i sleng v aspekte oformlenia leksiceskogo znacenia slova
Authors: Czerwiński, Piotr
Keywords: slang; żargon; podsystemy językowe; leksyka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 21-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor podejmuje próbę rozróżnienia pojęć „slang” i „żargon”. Uznaje je za samodzielne podsystemy językowe (języki podstandardu). Wychodząc z pozycji podmiotu mówiącego — użytkownika slangu i żargonu, które uznawane są za specyficzną formę organizacji procesu mówienia, określa mechanizmy leżące u podstaw procesu nominacji, czyli organizacji znaczeń leksykalnych. Dla żargonów charakterystyczny jest taki stosunek do oznaczanych obiektów i zjawisk, który wyznaczany jest przez predykowanie i partycypację. W slangu natomiast jest to przekształcenie i obserwacja. Na przykładzie wyrazu дятел, charakteryzującego się w slangu i w żargonie przestępczym zbieżnością znaczeń, analizowane są silnie nacechowane emocjonalnie przedmiotowo‑pojęciowe zakresy obu „języków”. Autor dochodzi do wniosku, że w celu wykazania różnic między omawianymi „językami” niezbędne jest dokładne zbadanie mechanizmów nominacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4241
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_zargony_i_sleng_v_aspekte.pdf503,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons