Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4247
Title: Zensina v azykovom predstavlenii marginal'noj sredy (na materiale russkoj i pol'skoj zargonnoj leksiki
Authors: Akartel, Michał
Keywords: slang; żargon; język polski; język rosyjski; polskie żargonizmy; rosyjskie żargonizmy; podstandardy językowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 122-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy artykuł jest poświęcony żargonizmom określającym kobietę z punktu widzenia roli w społeczeństwie (matka, żona, kochanka, pracownica itd.). Autora interesowały wyrazy, które „przywędrowały” do podstandardu językowego z języka literackiego z jednoczesną modyfikacją znaczenia, oraz mechanizmy na poziomie mentalnym, które zadecydowały i decydują o takim, a nie innym kręgu asocjacji u użytkowników (native speaker) w badanych językach. Cechą charakterystyczną analizowanych wyrazów jest ich negatywny wydźwięk. Tylko sporadycznie napotyka się wyrazy, które określają kobietę chociażby w sposób przychylny, nie mówiąc już o uczuciach wyższych. Na tym tle żaden z badanych językowych podstandartów nie może się „pochwalić” uwielbieniem bliźniego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4247
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akartel_zensina_v_azykovom_predstavlenii_marginalnoj.pdf532,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons