Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4248
Title: O koncepcii slovarej zargonnoj leksiki kak leksikonov novogo tipa
Authors: Nadel-Czerwińska, Margarita
Chervinsky, Aurika
Keywords: słownik leksyki żargonowej; leksyka podstandardu; leksyka żargonowa
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 151-161). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Projekt Nominacje świata rzeczy środowisk marginesu społecznego wraz z późniejszym uszczegółowieniem — Leksyka podstandardu w rosyjsko-polskim aspekcie konfrontatywnym uwzględnia zestawienie słownikowych komputerowych baz danych słownika Leksyka żargonowa. Długoletnie prace pozwoliły na określenie podstawowych etapów analizy zebranego materiału leksykograficznego oraz wskazanie perspektyw dalszej pracy z opracowanymi zasobami słownikowymi. Opis znaczeń i możliwego użycia jednostek słownikowych znajdujących się w tych słownikach pozwoli dokładnie przedstawić i opisać językowy obraz świata środowiska marginesu społecznego, wyłonić jego charakterystyczne cechy, które odzwierciedlają typowy dla użytkowników żargonu sposób pojmowania świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4248
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadel_Czerwinska_o_koncepcii_slovarej_zargonnoj_leksiki.pdf464,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons