Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4250
Title: Ruiny istnienia : szkice o poetach mniej obecnych
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: poezja polska; literaturoznawstwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ruiny istnienia… gromadzą artykuły o poetach polskich xx wieku mniej obecnych i o wierszach bytujących peryferyjnie w świadomości czytelniczej. Teksty pisane przez lata, publikowane w różnych miejscach, spotykają się teraz z sobą, połączone jedną okładką, może nawet dziwiąc się takiemu sąsiedztwu, jakie im przeznaczono. Nie ma co ukrywać: jest to sąsiedztwo przypadkowe, autorów tutaj interpretowanych nic nie łączy lub łączy zgoła niewiele. Jeżeli stali się — decyzją krytyka — współtwórcami tej książki, to dlatego, że ich współobecność w wieku xx miała także taki charakter — spotkania ułamkowego. Książka, przynosząc uwagi o poetach szeroko rozumianej „współczesności”, pokazuje, jak trudno uspójnić doświadczenie jednostkowe w jednolitym systemie epoki/okresu. I jak łatwo poeci uciekają przed taką diabelską pokusą krytyki. Choć przecież coś ich łączy: istnienie, nieuchronnie obracające się w ruinę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4250
ISBN: 9788322621806
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Ruiny_istnienia.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons