Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4257
Title: System genezyjski a poezja : modele istoczenia się dzieła genezyjskiego Juliusza Słowackiego
Authors: Zwierzyński, Leszek
Keywords: Juliusz Słowacki; poezje; filozofia genezyjska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 216-230). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Późna twórczość Słowackiego stwarza szczególną sytuację badawczą. Większa część tekstów z okresu genezyjskiego dotrwała do nas w postaci rękopisów, a wiele z nich określa się jako „fragmenty”, „urywki”, teksty niedokończone. Swoistą kulminacją jest tu Król-Duch — epos rekonstruowany. Dodajmy jeszcze nową poetykę rządzącą w utworach genezyjskich, stwarzającą niezwykłe kształty tekstu, obrazu, podmiotu i świata, poszerzające niesłychanie możliwości kreowania sensów, otwierające niemal nieograniczone możliwości lektury, lecz zrazem piętrzące przed interpretatorem równie szerokie i głębokie trudności. Lektura bez znajomości myśli genezyjskiej właściwie niemożliwa, bo nie tylko pojedyncze rejony utworów, lecz także ich globalny sens jest wtedy niedostępny. Pisma filozoficzne przetrwały wprawdzie w większości także w postaci rękopiśmiennej i niedokończonej, ale w związku ze swym dyskursywnym charakterem okazały się znacznie bardziej przejrzyste i jednoznaczne. Ich celem było właśnie tłumaczenie, wyjaśnianie i intelektualne ujęcie wizji genezyjskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4257
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zwierzynski_System_genezyjski_a_poezja.pdf403,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons