Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4259
Title: Miło mi panią poznać : język polski w sytuacjach komunikacyjnych. T. 1, Podręcznik
Authors: Serafin, Barbara
Achtelik, Aleksandra
Keywords: język polski dla obcojęzycznych; podręcznik dla obcojęzycznych
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książkę Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych adresujemy do cudzoziemców, którzy po raz pierwszy mają kontakt z językiem polskim i pragną opanować go w stopniu pozwalającym zrozumieć i tworzyć proste komunikaty słowne i pisemne oraz poznać podstawy systemu gramatycznego. Podręcznik stanowi swoiste wprowadzenie do języka polskiego i może znaleźć szerokie zastosowanie przede wszystkim w krótkich, intensywnych kursach języka polskiego. Założyłyśmy ponadto, że odbiorcą naszego podręcznika będą zasadniczo osoby uczące się pod kierunkiem lektora. Niniejsza książka została podzielona na dwa tomy, obejmujące cztery części: sytuacje komunikacyjne z ćwiczeniami, tabele gramatyczne, część zawierającą tłumaczenie dialogów na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, duński i macedoński oraz klucz do ćwiczeń. Część pierwsza składa się z dwudziestu jednostek lekcyjnych, z których każda zorganizowana została wokół typowych sytuacji życia codziennego. W odpowiedzi na pytanie o najczęstsze sytuacje, w których uczestniczy człowiek w codziennym życiu, wybrałyśmy między innymi: przedstawianie się, zakupy w sklepie spożywczym i sklepie z odzieżą, wizytę u lekarza, zamawianie taksówki, pytania o godzinę, o drogę, rozmowy w restauracji, na poczcie, na dworcu kolejowym, itp. Starałyśmy się, aby partie dialogowe zawierały najczęściej stosowane warianty pytań i odpowiedzi, które pojawić się mogą w danej sytuacji komunikacyjnej. W dialogach nie stroniłyśmy od skrótów i elips, zwracając tym uwagę na ekonomiczność i naturalność języka. Mając świadomość, że każdy z proponowanych przez nas dialogów ma charakter scenki przykładowej, w ćwiczeniach wprowadziłyśmy inne warianty tego samego pytania lub odpowiedzi. Drugim obok dialogu ważnym elementem jednostki lekcyjnej są ćwiczenia utrwalające nowy materiał leksykalny, jak i podporządkowany sytuacji komunikacyjnej materiał gramatyczny, który wprowadzany jest stopniowo, począwszy od przypadków i końcówek najczęściej używanych. Wprowadzony w lekcji materiał gramatyczny pojawia się wielokrotnie przy różnych okazjach w następnych jednostkach, co przyczynia się do jeszcze lepszego utrwalenia poznanych form i wyrażeń. Większość ćwiczeń ma charakter komunikacyjny. Ich celem jest przede wszystkim pokazanie możliwości zastosowania konkretnych form gramatycznych w praktyce. informacje o dystrybucji końcówek rzeczowników, przymiotników, zaimków oraz czasowników zawarte zostały w tabelach stanowiących drugą część książki. Jesteśmy przekonane, że zgromadzone w jednym miejscu informacje o deklinacji i koniugacji stanowić będą dodatkową pomoc w rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości. Dodajmy, iż dla ułatwienia pracy z tabelami wprowadziłyśmy do nich język medium (język angielski), który wykorzystywany jest również przy formułowaniu poleceń w pierwszej części podręcznika. Umieszczenie w podręczniku części zawierającej tłumaczenia dialogów na inne języki ma zapobiec ewentualnym trudnościom w zrozumieniu bardziej skomskomplikowanych i niejednokrotnie idiomatycznych zwrotów i wyrażeń użytych w dialogach. Tabele gramatyczne, tłumaczenia na siedem języków, a w szczególności klucz do ćwiczeń stanowią duże ułatwienie w pracy tak dla nauczyciela, jak i ucznia, stwarzając mu możliwość samodzielnej nauki z podręcznikiem. Kończąc, pragniemy także zwrócić uwagę na bogactwo i szczególne znaczenie ilustracji w podręczniku. Z jednej strony mają one ułatwić uczniowi zrozumienie kontekstu sytuacyjnego, z drugiej zaś pomóc nauczycielowi w procesie dydaktycznym. Materiał ilustracyjny odgrywa znaczną rolę w przekazywaniu informacji o kulturze polskiej i realiach życia codziennego. W podręczniku zamieściłyśmy między innymi reprodukcje obrazów mistrzów malarstwa polskiego oraz zdjęcia przedstawiające architekturę najważniejszych miast Polski, typowe potrawy wielkanocne i bożonarodzeniowe czy polskie stroje ludowe. Są tu również wizerunki królów Polski oraz znanych polskich pisarzy, kompozytorów, reżyserów, aktorów, sportowców itp. Wykorzystałyśmy także fotokopie druków i formularzy urzędowych, biletów kolejowych i autobusowych oraz wiele innych materiałów, które potrzebne są w najrozmaitszych sytuacjach życiowych. Aktualne wydanie zawiera tłumaczenia w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, włoskiej i duńskiej. Do podręcznika dołączona została płyta kompaktowa z nagranym alfabetem (wraz ze wszystkimi wyrazami), ćwiczeniem fonetycznym oraz dialogami zawartymi w kolejnych jednostkach lekcyjnych. Materiał dźwiękowy stanowi niezwykle cenną pomoc w rozwijaniu umiejętności słuchania. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym uczniom, a w szczególności niemieckim nauczycielom, którzy przebywali w Katowicach na kursach adaptacyjnych, przed rozpoczęciem swojej pracy w polskich szkołach, oraz panu prezesowi Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Volkerowi Matthesowi za inspirację do napisania naszej książki. Gorąco dziękujemy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, dzięki której wsparciu pierwsze wydanie podręcznika mogło ukazać się w tak atrakcyjnej szacie graficznej. Jak najserdeczniej chcemy podziękować Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Pani Doktor Jolancie Tambor i Panu Doktorowi Romualdowi Cudakowi za życzliwe uwagi i ogromną pomoc. Dziękujemy naszym Szanownym Recenzentom: Pani Profesor Ewie Teodorowicz- Hellman i Panu Profesorowi Aleksandrowi Wilkoniowi za bezcenne uwagi, które zostały uwzględnione w książce. Składamy również podziękowanie naszym Koleżankom i Kolegom, którzy zechcieli testować nasze materiały podczas zajęć. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania naszej książki: Rysowniczek, Tłumaczek, Grafika, Redaktorek Wydawnictwa oraz tych, którzy chętnie służyli nam radą i pomocą. Czytelnikom naszego podręcznika życzymy sukcesów w nauce języka polskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4259
ISBN: 9788322622186
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serafin_milo_mi_pania_poznac_jezyk_polski_tom_1_[2013].pdf211,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons