Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4261
Title: Pisarz, historia i sztuka : rzecz o Portrecie weneckim Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Authors: Dębska-Kossakowska, Aleksandra
Keywords: Gustaw Herling-Grudziński; historia; sztuka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 231-243). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Ważki zapis tużpowojennych przeżyć Herlinga-Grudzińskiego odnaleźć można w Portrecie weneckim, literackiej kreacji z późnego okresu twórczości pisarza. Utwór, podobnie zresztą jak znaczna część pisarstwa Herlinga, jest niejednorodny gatunkowo, łączy, a raczej krzyżuje ze sobą elementy eseju, reportażu (czy stylizacji na autentyk) i prozy fabularnej. I jak w większości opowiadań narrator utożsamia się z autorem. Nie tylko autobiograficzne fakty są wyjątkowo wyraźne, by wymienić tylko: żołnierski epizod we Włoszech, pobyt w Rzymie do jesieni 1947 roku, przygotowania do wyjazdu wojska z Włoch do Anglii, demobilizacja, tragiczna śmierć pierwszej żony, powrót do Italii, powtórne małżeństwo. Ale i swoistą poetykę tego opowiadania buduje bardziej osobisty niźli diariuszowy zapis.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4261
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debska_Kossakowska_Pisarz_historia_i_sztuka.pdf365,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons