Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4263
Tytuł: Geografia, historia i pamięć : upamiętnianie przeszłości w pisarstwie Andrzeja Stasiuka
Autor: Gontarz, Beata
Słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; teksty dyskursywne
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 300-316). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Jednymi z częściej wywoływanych pojęć w ostatnich, dyskursywnych, tekstach Andrzeja Stasiuka są niewątpliwie: geografia, pamięć, historia, fikcja. Powtarzane, przepisywane, ponawiane, poddawane analizie, nie stanowią li prostej statystyki; stają się słowami-kluczami budującymi projekt określony przez autora jako „moja Europa”. Według deklaracji samego pisarza, projekt ów osadzony jest przede wszystkim na kategorii geografii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4263
ISBN: 9788322619124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gontarz_Geografia_historia_i_pamiec.pdf416,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons