Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKrasuski, Krzysztof-
dc.date.accessioned2018-06-06T06:14:40Z-
dc.date.available2018-06-06T06:14:40Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationB. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 352-362). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.identifier.isbn9788322619124-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4265-
dc.description.abstractW niniejszym artykule chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na najszerzej rozumianych społecznych funkcjach eseistyki i publicystyki oraz edytorskich tudzież wybranych translatorskich przedsięwzięciach Pawła Hertza. Pragnę przy tym podkreślić przejawiającą się na wszystkich polach działań autora postawę kustosza literackich zasobów narodowej kultury, a zwłaszcza jej przeszłości, głównie XIX-wiecznej. Jego publikacje są przykładem konsekwentnego przywracania rangi takim pojęciom, jak: „wspólnota narodowa” i „wspólnota kulturowa”, „pamięć historyczna”, „pamięć historycznoliteracka” itp. W kilka już lat po śmierci tego zasłużonego autora i współautora wielu nieprzecenionych dzieł oraz inicjatyw literackich przyszedł najwyższy czas, by przystąpić do podsumowania tej nadzwyczaj wielostronnej twórczości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPaweł Hertzpl_PL
dc.subjectkultura narodowapl_PL
dc.subjecteseistykapl_PL
dc.subjectpublicystykapl_PL
dc.subjectedytorstwopl_PL
dc.titlePaweł Hertz - kustosz narodowej kultury, polski Europejczykpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasuski_Pawel_Hertz_kustosz_narodowej_kultury.pdf353,61 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons