Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLeksy, Karina-
dc.date.accessioned2018-06-06T07:19:21Z-
dc.date.available2018-06-06T07:19:21Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska (red.), "Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych : (w wymiarze edukacyjnym)" (S.79-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322622216-
dc.identifier.isbn9788380122413-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4271-
dc.description.abstractProblem otyłości stanowi bez wątpienia jeden z bardziej istotnych problemów zdrowia publicznego. Eksperci WHO od wielu lat ostrzegają przed epidemią otyłości, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i jakości życia ogromnej rzeszy ludzi. Otyłość jest bowiem nie tylko przedmiotem badań naukowych i zainteresowania specjalistów, lecz także jednym z najbardziej atrakcyjnych i bulwersujących tematów, budzących zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców1. Wynika to zapewne – z jednej strony – ze stałej wzrostowej tendencji rozpowszechnienia nadwagi i otyłości, z drugiej natomiast – z ciągłego poszukiwania skutecznych sposobów pozbycia się nadmiernych kilogramów. Jak pisze Wojciech Drygas2, żyjemy w społeczeństwie, które gloryfikuje szczupłość, a przy tym jest coraz bardziej otyłe. Niestety, wraz ze wzrastającą liczbą dorosłych osób z nadmierną masą ciała wzrasta liczba dzieci i młodzieży borykających się z problemem otyłości, która w opinii Anny Oblacińskiej i Barbary Woynarowskiej, jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, wpływających na fizyczne i psychospołeczne funkcjonowanie i zdrowie młodego, a następnie dorosłego człowieka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectotyłośćpl_PL
dc.subjectproblemy zdrowia publicznegopl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectotyłość dzieci i młodzieżypl_PL
dc.titleOtyłość jako wyznacznik psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnympl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksy_Otylosc_jako_wyznacznik_psychospolecznego_funkcjonowania_dzieci_i_mlodziezy.pdf497,62 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons