Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4272
Title: Wizje wolnej Polski w koncepcjach polskiego podziemia i wychodźstwa po 1945 roku : zarys problemu
Authors: Woźniczka, Zygmunt
Keywords: wizje wolnej Polski; polskie podziemie; koncepcje ustrojowe; walka o demokrację
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 399-417). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Celem artykułu jest zarysowanie podstawowych cech ustroju wolnej Polski występujących w koncepcjach podziemia i wychodźstwa po 1945 roku. Koncepcje te były kontynuacją programów wypracowanych w czasie wojny. Wówczas to kraj był okupowany przez Niemcy i Związek Radziecki, ale poza jego granicami walczyło z hitlerowcami wojsko polskie i działał w Londynie Rząd RP. Rządowi było podporządkowane w kraju podziemie tworzące tzw. państwo podziemne. Zarówno w Londynie, jak i w kraju opracowywano koncepcje i programy wolnej demokratycznej Polski, będącej integralną częścią demokratycznej Europy, jaka miała się wyłonić po zakończeniu wojny. Rząd gen. Władysława Sikorskiego już pod koniec 1939 roku podkreślał, że przyszła Polska będzie państwem demokratycznym, opartym na wszystkich warstwach narodu. Starano się tutaj przeciwstawić dawnym rządom sanacyjnym postrzeganym jako niedemokratyczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4272
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wozniczka_Wizje_wolnej_Polski.pdf410,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons