Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4277
Title: Poland
Authors: Nowalska-Kapuścik, Dorota
Keywords: ubóstwo w Polsce; zapobieganie ubóstwu; udzielanie pomocy ubogim
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Libor, D. Nowalska-Kapuścik (red.), “Poor Europe : the problem of poverty in chosen European countries” (s. 165-176). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł podejmuje próbę usystematyzowania danych dotyczących zakresu i charakterystyki polskiego ubóstwa. Pierwsza część pracy poświęcona została rozważaniom teoretycznym, zdefiniowaniu analizowanego zjawiska i identyfikacji kluczowych sposobów patrzenia na problem z punktu widzenia polskiego prawa. W dalszej części zaprezentowano podstawowe dane odzwierciedlające zróżnicowanie geograficzne i demograficzne ubóstwa w Polsce w przeciągu ostatnich kilku lat. Autorka również przedstawiła najważniejsze działania strategiczne podjęte przez polski rząd w celu zapobiegania ubóstwu i organizacje pozarządowe w udzielaniu pomocy ubogim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4277
ISBN: 9788380125803
9788380125810
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowalska_Kapuscik_Poland.pdf328,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons