Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4278
Tytuł: Wales
Autor: Libor, Grzegorz
Słowa kluczowe: ubóstwo w Walii; przeciwdziałanie ubóstwu
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Libor, D. Nowalska-Kapuścik (red.), “Poor Europe : the problem of poverty in chosen European countries” (s. 259-269). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Głównym celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie problemu ubóstwa w Walii, który wydaje się dość specyficzny z uwagi na ograniczenia możliwości zarówno rządu walijskiego, jak i Zgromadzenia Narodowego Walii, spowodowane przez zjawisko dewolucji władzy, w walce z negatywnymi skutkami i źródłami problemu. Dewolucja nie tylko umożliwiła powstawanie owych ograniczeń, ale również dała organom władzy pewne kompetencje, które nadal bardzo różnią się od „normalnych” i pozostawiają wiele do życzenia. W tych wyjątkowych okolicznościach władze walijskie muszą radzić sobie z różnego rodzaju problemami, na przykład wynikającymi z ubóstwa. Najbardziej istotne kwestie to ubóstwo wśród dzieci oraz wysoki wskaźnik braku aktywności gospodarczej wśród mieszkańców Walii. Ze względu na wyżej wspomniane bariery prawne rząd walijski przygotowuje wszystkie swoje strategie, zakładając udział organizacji pozarządowych, które nie są zależne od tego rodzaju ograniczeń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4278
ISBN: 9788380125803
9788380125810
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Libor_Wales.pdf303,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons