Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4281
Title: Cały świat jest tekstem! : polikontekstualność i transdyskursywność
Authors: Dziadek, Adam
Keywords: filologia polska; transdyskursywność; polikontekstualność
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 33-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Co robić z tekstami? To pytanie tylko pozornie jest bardzo proste i jeszcze jakiś czas temu nikt nie zawracałby sobie nim głowy, ponieważ powszechnie wiadomo było, co robić z tekstami. Jednak przemiany współczesnego świata zmuszają do rozważenia tej kwestii i sprawiają, że postawienie pytania staje się dziś jedną z najważniejszych kwestii. Odpowiedź na nie wydaje się pozornie prosta: czytać teksty i pisać o nich (co znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu programach krajowych polonistyk – uczy się dziś nie tylko czytać teksty, lecz także je pisać, ponieważ zdegradowana szkoła średnia nie była w stanie nauczyć przyszłych studentów nauk humanistycznych pisać). Ale ta odpowiedź jest zdecydowanie niewystarczająca. Nie przedstawię recepty ani zbioru wytycznych, ani tym bardziej jakiegoś gotowego modelu postępowania, choć w swych uwagach przedstawiam też własny projekt lektury. Od czego zacząć, aby na to pytanie odpowiedzieć? Zacząłbym od teorii tekstu i od stwierdzenia, że nie istnieją i nie mogą istnieć w tej chwili żadne teorie tekstu, które byłyby w pełni satysfakcjonujące, uniwersalne, uogólniające, scalające etc. I bardzo dobrze! To jest zachwycający efekt świata, w którym żyjemy, świata opartego na różnicach, wyposażonego w nadzwyczajne środki komunikacyjne, świata, w którym dokonuje się swoista rewolucja tekstualna, świata, w którym tekstu nie da się postrzegać inaczej niż jako pola interferencji wyłaniających się z niezliczonych zakamarków kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4281
ISBN: 9788322621691
9788380121904
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadek_Caly_swiat_jest_tekstem_polikontekstualnosc_i_transdyskursywnosc.pdf286,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons