Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4284
Title: Niewspółmierność historii literatury z historiami innych
Authors: Koziołek, Ryszard
Keywords: filologia polska; filologia polska studia i nauczanie; Zjazd Polonistów Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 91-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nauka o literaturze eksploatuje pewne metafory i alegorie z zawziętością nieustępującą złej literaturze. Do fi gur szczególnie często wybieranych należy Kasandra – patronka wszelkich „dyskursów kresu”. Niech więc przemówi po raz kolejny i na pewno nie ostatni: „Już teraz zagraża nam zubożenie spowodowane wykształceniem, z którego wyeliminowano historię; jest ono nie tylko faktem, ale już teraz pretenduje do panowania. [Tymczasem to] Historia uczyniła nas takimi, jakimi jesteśmy; w niej tylko możemy pozostać sobą i dalej się rozwijać. Zadaniem filologów naszych czasów, i to w skali światowej, jest ukazać to w sposób dogłębnie przekonywający i taki, aby nie można było o tym zapomnieć”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4284
ISBN: 9788322621691
9788380121904
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Niewspolmiernosc_historii_literatury_z_historiami_innych.pdf294,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons