Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4287
Title: Zerwana więź : co z doktorantami? : (o paru doświadczeniach)
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: filologia polska; studia polonistyczne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 125-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W tekście przedstawię dwa aspekty tej samej sprawy. Jednej z podstawowych, moim zdaniem, bolączek dzisiejszej akademickiej (i szkolnej) polonistyki. Zerwana więź to łączność między Uniwersytetem i Szkołą, niezbędna, w moim przekonaniu, jeśli w poważny sposób myśleć o przyszłości nauczania „języka polskiego” (co w szkolnej praktyce znaczy przecież: języka, literatury i kultury polskiej oraz w mniejszym zakresie literatury i kultury Zachodu) w polskiej szkole na wszystkich poziomach edukacji. Z kolei pytanie o doktorantów jest de facto pytaniem o tych, którzy w najbliższej przyszłości decydować będą o kształcie polonistyki na wszystkich poziomach edukacji i kształcenia. Będę tu pisał o gorzkich obserwacjach, jestem bowiem przekonany, że wszystkie elementy polonistycznej układanki wymagają bardzo szybkich i radykalnych działań, a te przeprowadzane i zapowiadane przez ministerstwa odpowiedzialne za edukację i szkolnictwo wyższe nie idą w dobrym kierunku. Nie chcę tu krytycznie oceniać działań tych centralnych organów, chcę jednak zwrócić uwagę, że środowisko akademickie niewiele zrobiło, by się tym zmianom skutecznie przeciwstawić oraz by podjąć z władzami centralnymi merytoryczną dyskusję. Największym, moim zdaniem, zaniechaniem akademickich humanistów i przedstawicieli nauk społecznych jest przyjęcie za obowiązującą doktryny o konieczności „upragmatycznienia” programów studiów wyższych w Polsce oraz podporządkowania ich potrzebom pracodawców i rynku pracy. W kontekście coraz głębszego niżu demograficznego oznacza to ni mniej, ni więcej tylko unicestwienie polonistyk akademickich nastawionych przede wszystkim na kształcenie nauczycieli polonistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4287
ISBN: 9788322621691
9788322621691
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Zerwana_wiez_co_z_doktorantami_o_paru_doswiadczeniach.pdf279,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons