Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4293
Title: O "Zaraniu Śląskim" - wspomnienie
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Zaranie Śląskie czasopismo; śląskie czasopismo
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (red.), "Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu : studia, materiały i szkice - w 100-lecie "Zarania Śląskiego"" (S. 9-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: When I look back, it seems to me that my academic career has roots in “Zaranie Śląskie”, my subsequent books on Gustaw Morcinek (a habilitation and professor ones), as well as all my interest in the author of Wyrąbany chodnik. Phd dissertations written in Cieszyn under my supervision are still paying the debt of gratitude to Cieszyn Silesia, its people and “Zaranie Śląskie”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4293
ISBN: 9788322618462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_O_Zaraniu_Slaskim_wspomnienie.pdf248,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons