Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4297
Title: Wybrane problemy pogranicza polsko-czeskiego w aspekcie dążeń narodowościowych na terenie Księstwa Cieszyńskiego (do 1918 roku)
Authors: Korzeniowska, Wiesława
Keywords: pogranicze polsko-czeskie; Księstwo Cieszyńskie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (red.), "Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu : studia, materiały i szkice - w 100-lecie "Zarania Śląskiego"" (S. 136-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The analysis of the Polish press of the period in question shows the problems bothering the inhabitants of the Polish-Czech borderline at that time. Bringing closer many details illustrating everyday life, the press signaled at the same time, the problems accompanying this daily life, unknown several years ago. They influenced all spheres of life in this territory and a multicultural coexistence of these territories which began to undergo a total modification while in the next decades their trace remained only in some aspects of folk culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4297
ISBN: 9788322618462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzeniowska_Wybrane_problemy_pogranicza_polsko_czeskiego.pdf258,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons