Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4304
Title: Nazwiska odimienne mieszkańców Cieszyna w XIX wieku
Authors: Łuc, Izabela
Keywords: nazwiska odimienne; mieszkańcy Cieszyna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Korzeniowska, U. Szuścik, A. Murzyn (red.), "Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu : studia, materiały i szkice - w 100-lecie "Zarania Śląskiego"" (S. 160-170). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents a typology of different surnames of the inhabitants of Cieszyn of the new Polish period. The analytical material is presented on the basis of the following division: surnames from full first names, shortened first names as family surnames, surnames in the form of hypocoristics and deminutives, patronymic surnames (created from father’s first names), surnames created by means of a complex suffix, first name-related surnames of a double motivation. The very material proves the abundance of anthroponymic processes shaping a typology of different surnames determined by among other things linguistic, cultural, ethnic and socio-legal factors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4304
ISBN: 9788322618462
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luc_Nazwiska_odimienne_mieszkancow_Cieszyna.pdf286,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons