Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4320
Tytuł: Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym - strategie wydawnictw prasowych w epoce digitalizacji
Autor: Głuszek-Szafraniec, Dagmara
Słowa kluczowe: mass media; hiszpański system medialny; digitalizacja
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z. Oniszczuk (red.), “Systemy medialne w dobie cyfryzacji : kierunki i skala przemian” (s. 67-83). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Spanish print media market has been experiencing serious crisis since 2007. The newspapers circulation sharply reduced. Every national daily newspaper, regional newspaper as well, took actions to expand its activity in the internet. There are three basic models of functioning of the press on the web on the Spanish newspaper market: free, paid and mixed. The aim of this article is to show the changes that have occurred in the press of Spain since the mid‑90s, when the press treated their web presence as some supplement, up to the present, when the digital version of the newspaper is becoming an equally importantand ubiquitous form of reading.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4320
ISBN: 9788380125704
9788380125711
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gluszek_Szafraniec_Metamorfozy_cyfrowe_w_hiszpanskim_systemie.pdf507,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons