Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/433
Tytuł: Mężczyzna w wirtualnym świecie. Polskie portale internetowe dla mężczyzn
Autor: Brzoza, Katarzyna
Słowa kluczowe: Studia męskie; Tożsamość; Internet; Portale dla mężczyzn; Men’s Studies; Identity; Men’s Portals
Data wydania: 2017
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, t. 18, s. 249-274
Abstrakt: W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowań uczyniono użytkownika sieci internetowej - w tym wypadku użytkownika płci męskiej. Podjęto rozważania mające odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda tzw. męska przestrzeń w Internecie? Jakie serwisy internetowe tworzone są z myślą o mężczyznach oraz jakie treści proponują swoim potencjalnym odbiorcom twórcy wybranych portali? Ustalenia teoretyczne dotyczyły studiów męskich oraz tożsamości w cyberprzestrzeni. Z kolei dane empiryczne to wyniki badań, obrazujące to, czego poszukują w sieci mężczyźni oraz autorska klasyfikacja i charakterystyka portali internetowych kierowanych do użytkowników płci męskiej. || In this article, the main subject of interest is the Internet user of the male sex. The dissertations which were passed should answer the question: What does the so-called male space look like on the Internet? What online services are dedicated to men, as well as what contents the authors of certain portals offer to their potential users? The theoretical establishments concerned the male studies and the issue of the identity in the cyberspace. While the empirical represent the results of studies on the area of interests of the male users. Moreover the article includes the author’s classification and characteristics of web portals directed to the male sex users.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/433
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brzoza_Mezczyzna_w_wirtualnym_swiecie.pdf914,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons