Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4364
Tytuł: Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację publiczną norm zadaniowych
Autor: Kania, Michał
Słowa kluczowe: public‑private partnership; subjective rights; public tasks; duties of the state
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Bielska-Brodziak (red.), " O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości " (S. 355-381). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The analysis contained in this report concerns the question of public subjective rights in the context of public tasks. This issue is interesting due to the fact, among others, that it is related to the legal and actual situation of an entity — a citizen expecting the state, or more often local authorities, to guarantee e.g. access to health care services of adequate standard, or access to properly functioning services of local public transport. The question that arises in such a case is whether legal means serve the interest of the citizen, by allowing the enforcement of fulfilling the duties imposed on public administration by the regulations of positive law? The study attempts to answer this question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4364
ISBN: 9788380124394
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kania_publiczne_prawa_podmiotowe_w_kontekscie.pdf638,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons