Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4399
Title: O Profesorze - wspomnienie
Authors: Miroszewski, Kazimierz
Keywords: Jan Przewłocki
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 21-23). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wspomnienie Kazimierza Miroszewskiego o profesorze Janie Przewłockim, w latach 1979—1981 dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4399
ISBN: 9788322621608
9788380120822
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroszewski_O_Profesorze_wspomnienie.pdf246,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons