Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4411
Title: Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa)
Authors: Uniłowski, Krzysztof
Keywords: filologia polska; filologia polska studia i nauczanie
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 153-166). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ci spośród nas, którzy opowiadają się za formułą studiów kulturowych, „kobiecych czy męskich”, komparatystycznych czy jakichkolwiek innych, równie zasadnie mogliby zostać uznani za osoby, które w takim właśnie stanie rzeczy chciałyby ocalić pewne kompetencje, przenosząc je albo rozszerzając na inne sfery kultury. Literatura i literaturoznawstwo są przecież refl eksem epoki, w której ramach książka i druk pozostawały głównymi mediami. Zrozumiałe zatem, że ich kulturowe znaczenie się zmniejsza, jakkolwiek – na co zwracał uwagę Walter J. Ong – żadne nowe medium nigdy nie zdołało całkowicie wyrugować wcześniejszych. Możemy zatem być pewni, że literatura i literaturoznawstwo przetrwają, choć bez redukcji (lub „zamrażania”) etatów zapewne się nie obejdzie. Wszelako ważniejsze niż przetrwanie literatury czy literaturoznawstwa wydaje się mi kultywowanie (lub, by wyrazić się mniej podniośle, ćwiczenie, trening) kompetencji czy umiejętności przydatnych z punktu widzenia inwencji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4411
ISBN: 9788322621691
9788380121904
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unilowski_Utracona_tozsamosc_dyscypliny_jako_szansa.pdf299,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons