Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4412
Title: Przedmowa
Authors: Charciarek, Andrzej
Keywords: język polityczny; język polski; język rosyjski
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, P. Czerwiński (red.), "Oblicza przeciwnika : język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii " (S. 7-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Monografia stanowi w pewien sposób oryginalne i być może pierwsze tego rodzaju ujęcie poruszanej w niej problematyki. Jej nowatorstwo polega na tym, że „obraz przeciwnika” lub — jak to często przyjęte jest w literaturze rosyjskiej — „obraz wroga” stanowi obiekt wieloaspektowej i wszechstronnej analizy, dotyczącej nie tylko jednego języka, ale trzech, a w dodatku także analizy konfrontatywnej: polsko‑rosyjskiej i polsko‑czeskiej. Co warto podkreślić, analiza ta jest wyłącznie lingwistyczna i to ją głównie odróżnia od wielu opracowań, podobnych tylko z nazwy, w ramach różnych dyscyplin, takich jak: socjologia, politologia, historia, kulturologia, literaturoznawstwo czy psychologia społeczna. Nierzadko podobne opracowania wpisywane są w szeroko rozumiany nurt antropologii." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4412
ISBN: 9788380124479
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charciarek_przedmowa.pdf471,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons