Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4413
Title: Zwroty etykietalne jako chwyt retoryczny w polskim i czeskim dyskursie parlamentarnym
Authors: Charciarek, Andrzej
Keywords: zwroty etykietalne; język polityczny; język polski; język czeski; dyskurs parlamentarny
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, P. Czerwiński (red.), "Oblicza przeciwnika : język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii " (S. 15-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wśród nieuczciwych chwytów w dyskusji wymienia m.in. przytyki osobiste ad personam. Mają one na celu podważenie wiarygodności oponenta, jego ośmieszenie czy dyskredytację. Trzeba przyznać, że we współczesnym polskim i czeskim dyskursie politycznym chwyty tego typu są nader często wykorzystywane, a repertuar środków językowych nad wyraz bogaty. Nie one jednak stanowić będą obiekt analizy niniejszego szkicu. Uwagę swoją skoncentruję na wybranych zwrotach etykietalnych, tradycyjnie składających się na strategię grzecznościową. Postaram się udowodnić, że pod pozorem grzeczności dokonuje się atak na przeciwnika politycznego czy polemisty i zarazem tworzenie jego negatywnego wizerunku." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4413
ISBN: 9788380124479
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charciarek_Zwroty_etykietalne_jako_chwyt_retoryczny.pdf725,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons