Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4415
Title: Frazematiceskie sredstva ocenki v azyke politiki v pol'sko-russkom sopostavlenii
Authors: Labocha, Maciej
Keywords: język polityczny; język polityków; porównanie języków; język polski; język rosyjski
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, P. Czerwiński (red.), "Oblicza przeciwnika : język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii " (S. 107-128). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "С точки зрения средств выражения оценочности, ее имплицитности и эксплицитности, с отнесением их к субъекту или объекту оценки (лицу, группе лиц, ситуации), язык политики представляет собой особую цен- ность. Благодаря его соответствующему анализу становится возможным определение как ценностей, признаваемых и объявляемых субъектом оцен- ки, так и отношение субъекта к своим оппонентам, на основе чего мож- но делать вывод о характере и особенностях самого субъекта. Этот язык служит также источником знаний о вербальных стратегиях привлечения внимания избирателей, завоевания общественной поддержки, о средствах явной и скрытой дискредитации оппонента, а нередко и манипуляции." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4415
ISBN: 9788380124479
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laboha_frazematiceskie_sredstva_ocenki_v_azyke.pdf711,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons