Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4416
Title: Ogrodziński Wincenty Stefan
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Wincenty Stefan Ogrodziński; słownik; Śląsk; pisarze śląscy
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 3" (S. [86]-91). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: OGRODZIŃSKI WINCENTY STEFAN, kryptonimy St. Ogr., W. Ogr., W. Ogrodz. (1884-1945), filolog klasyczny i polonista, nauczyciel gimnazjalny, działacz społeczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4416
ISBN: 9788322618547
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Ogrodzinski_Wincenty_Stefan.pdf278,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons