Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4426
Title: Stanclik Mieczysław
Authors: Korepta, Edyta
Keywords: pisarze polscy; pisarze niemieccy; biografia; słownik; Śląsk; Mieczysław Stanclik
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 4" (S. 99-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: STANCLIK MIECZYSŁAW (1944—1998), pseudonim Adam Stanisławski, poeta. Urodził się 23 listopada w Komorowicach (obecnie Bielsko-Biała) w rodzinie górniczej Franciszka Stanclika i Heleny z Wieczorków. Już jako uczeń liceum ogólnokształcącego publikował wiersze w czasopismach: „Na przełaj” (1960 r.), „Odra” (1961 r.); literatura stała się dla młodego twórcy do tego stopnia ważna, że wraz z grupą młodych twórców — Stanisławem Golą, Andrzejem i Bogusławem Kiercami założyli grupę literacką Skarabeusz. Jej celem stało się poznawanie literatury polskiej i obcej, a także prezentowanie własnej twórczości. W czasach Skarabeusza Stanclik publikował wiersze we „Współczesności”, „Nowej Kulturze”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”. Odegrał także dużą rolę w kręgu warszawskiej grupy studenckiej pokolenia Hybrydy. W 1962 r. zdał maturę i rok pracował jako tkacz włókiennik w bielskiej fabryce włókienniczej, następnie do 1965 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4426
ISBN: 9788322621653
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korepta_Stanclik_Mieczyslaw.pdf269,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons