Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4443
Title: Wprowadzenie
Authors: Mendecka, Grażyna
Keywords: aktywność twórcza człowieka
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Mendecka (red.), "Oblicza twórczości" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Jednym z najdonioślejszych odkryć humanistyki XX wieku było uznanie twórczości za atrybut funkcjonowania człowieka jako osoby oraz przekonanie, że człowiek niekorzystający ze swych twórczych możliwości czyni swe życie uboższym, skazując się wyłącznie na działania o charakterze schematycznym, rutynowym, zachowawczym. Psychologia twórczości odmitologizowała akt tworzenia poprzez podkreślanie, że nie jest on wynikiem wyjątkowej aktywności intelektualnej, dostępnej jedynie wybrańcom tworzącym pod wpływem natchnienia niezwykłe dzieła. Do twórczej aktywności zdolny jest każdy prawidłowo funkcjonujący ludzki umysł, a w procesie twórczym uczestniczą „zwyczajne” procesy poznawcze i operacje umysłowe wykorzystywane w swoisty, odmienny niż w poznaniu rutynowym sposób (zob. m.in. Perkins, 1981; Weisberg, 1986, 1988; Nęcka, 2001)." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4443
ISBN: 9788322619315
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mendecka_Wprowadzenie.pdf258,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons