Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4471
Title: Wybieram gramatykę! : dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C
Authors: Kita, Małgorzata
Keywords: język polski; gramatyka; podręcznik dla obcokrajowców
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka przeznaczona jest dla osób, które opanowały już — przynajmniej w zarysie — polski system gramatyczny, dla których ten system przestał być obcy i które wstępny etap borykania się z polską morfologią mają za sobą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4471
ISBN: 9788322618981
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_Wybieram_gramatyke.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons