Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4473
Title: Słowo wstępne
Authors: Mazurkowa, Bożena
Keywords: literatura polska 18 wieku; rozważania o literaturze
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mazurkowa (red.), "Światy oświeconych i romantycznych : doświadczenia, uczucia, wyobraźnia" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prace zgromadzone w tomie pozwalają zaobserwować szereg możliwości docierania przez literaturoznawców do metod, istoty oraz celu projektowania i przedstawiania w materii literackiej różnych światów przez ludzi pióra dwóch epok o odmiennych założeniach estetycznych i artystycznych. Dociekaniami analityczno‑interpretacyjnymi objęte zostały teoretyczne rozważania o literaturze, teksty użytkowe, przekazy pamiętnikarskie, dokumentacja obyczajów epoki, relacje podróżnicze, zróżnicowane gatunkowo utwory poetyckie, a także artefakty współtworzące ogrodową przestrzeń. W tym ostatnim przypadku uwaga skupia się na estetycznych założeniach i efektach konkretnej aranżacji wydzielonego terenu. Natomiast w pozostałych — na zalecanych przez teoretyków i stosowanych przez pisarzy metodach deskrypcji oraz innych zabiegach mających na celu opanowanie w materii słownej przestrzeni naturalnych i metafizycznych, czy też (z innego punktu widzenia) realnych i wyobrażonych. Równie ważnym aspektem rozważań jest głęboki namysł nad utrwalonym w charakteryzowanych tekstach i dziełach sztuki ogrodowej doświadczaniem i przeżywaniem różnych aspektów świata, nad jego kreacyjnym „oswajaniem” mentalnym i emocjonalnym, jak również nad perspektywami odbioru artystycznych wytworów literackich i w dziedzinie sztuki. Podkreślenia wymagają prezentowane w artykułach poznawcze walory koncentracji uwagi na przestrzeniach i wydarzeniach niezwykłych lub co najmniej niezwyczajnych oraz operowanie przeciwstawieniem tego, co bliskie (rodzime, prywatne, tradycyjne), i tego, co dalekie (obce, publiczne, nowatorskie).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4473
ISBN: 9788380125131
9788380125148
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurkowa_Slowo_wstepne.pdf409,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons