Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/449
Tytuł: A new species of psallopinous plant bug from the Malay Peninsula (Heteroptera, Miridae, Psallopinae)
Autor: Herczek, Aleksander
Popov, Yuri A.
Gorczyca, Jacek
Słowa kluczowe: Heteroptera; Miridae; Psallopinae; Psallops; Southern Asia
Data wydania: 2017
Źródło: ZooKeys, Vol. 679 (2017), s. 47-53
Abstrakt: The paper presents description and illustrations of a new peculiar species from the genus Psallops, P. coloratus sp. n. from Southeast Asia (Singapore). Photographs, line drawings of the general habitus and a short comparison with a species from Thailand are provided.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/449
DOI: 10.3897/zookeys.679.13130
ISSN: 1313-2989
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Herczek_A_new_species_of_psallopinous_plant_bug.pdf1,89 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons