Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4516
Title: Therapy or obsession? : Dante Gabriel Rossetti's problems with his self
Authors: Perzyńska, Maria
Keywords: Dante Gabriel Rossetti; tożsamość
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski (red.), "The self industry : therapy and fiction" (S. 276-284). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienie tożsamości w wybranych dziełach Dante Gabriela Rossettiego. Na podstawie analizy niedokończonego opowiadania St. Agnes of Intercession oraz obrazu Beata Beatrix, ukazane jest nieustanne napięcie między rzeczywistością i ideałem, dążenie do doskonałego piękna oraz lęk przed wpływem, które to motywy stanowią centralny temat dzieł tego artysty epoki wiktoriańskiej. Wychodząc od analizy sposobu przedstawienia postaci kobiecej w obrazach i tekstach autorstwa Rossettiego, artykuł ukazuje podstawowe założenie twórcze tego artysty, które brzmi: sztuka powinna ukazywać obraz duszy epoki i tożsamej z nią duszy artysty. U Rossettiego myśl ta wyrażona jest często w formie portretu zachwycającej postaci kobiecej, wzorowanej przeważnie na jego młodo zmarłej żonie Elizabeth Siddal. Drugim podejmowanym wątkiem jest kwestia niemożliwości osiągnięcia tego ideału, czyli niemożliwości oddania idealnego wewnętrznego piękna w dziełach, czy to malarskich, czy to literackich. Świadomość owego rozdźwięku między idealnym i rzeczywistym, duchowym i materialnym obecna jest w dziełach Rossettiego, sprawiając, że w tak wielu z nich podejmuje on temat tożsamości i wykorzystuje motyw sobowtóra.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4516
ISBN: 9788380124240
9788380124257
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perzynska_Therapy_or_obsession.pdf304,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons