Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4518
Title: Romantic legacy in non-romantic times : two different-similar approaches to searching for self-identity
Authors: Bemben, Alicja
Mazur-Wyganowska, Ewa
Keywords: Robert Graves; Patrick Kavanagh; tożsamość
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski (red.), "The self industry : therapy and fiction" (S. 334-343). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wiele prac wskazuje na znaczący wpływ, jaki romantyczne dziedzictwo ma na twórczość współczesną. Dwudziestowieczni poeci i filozofowie żyjący w tych jakże nieromantycznych czasach mimo wszystko deklarowali swoje przywiązanie do romantycznych idei. Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie dwóch podejść do tworzenia poezji, poszukiwania odrębności i pracy nad rozwojem intelektualnym i poetyckim. Robert Graves i Patrick Kavanagh to nie tylko poeci, ale i wielcy filozofowie poezji. Kavanagh czerpał z mistycyzmu, wyobraźni, z tego co nieodkryte i niepoznane. Graves podkreślał rolę wizji sennych, katartyczny charakter poezji i jej magiczne pochodzenie. Twórcy Ci reprezentują więc różne a zarazem i podobne podejście do poszukiwania tożsamości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4518
ISBN: 9788380124240
9788380124257
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bemben_Romantic_legacy_in_non_romantic_times.pdf301,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons