Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4530
Tytuł: Zachęty do lektury "Kazań sejmowych" Piotra Skargi w przedmowach z XIX wieku
Autor: Piecuch, Małgorzata
Słowa kluczowe: Piotr Skarga; Kazania sejmowe
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, M. Marcinkowska-Malara (red.), "Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej" (S. 207-224). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The study is devoted to recommendatory aspects of forewords to five editions of Piotr Skarga’s Kazania sejmowe (Sejm sermons) from the 19th century – editions from the years 1808, 1831, 1857, 1986 and 1900. Special attention was devoted to praising of the writer in the foreword under analysis – presenting him not only as a patriot, a role figure for Polish preaching, and an outstanding orator, but also as a prophet who foretold the fall of Polish state. Moreover, there are analyzed the virtues of the discussed 16th‑century political treatise quoted by its editors: the work’s timelessness, excellence of its wording and stylistics, as well as its usability in disseminating Catholic values. In addition, the considerations include reflections concerning the supposed reasons for printing consecutive editions of Kazania sejmowe, as well as attempts at projecting by the editors of the circles of prospective readers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4530
ISBN: 9788380125155
9788380125162
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piecuch_Zachety_do_lektury_Kazan_sejmowych_Piotra_Skargi.pdf582,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons