Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4544
Tytuł: Słowo wstępne
Autor: Gondek, Elżbieta
Słowa kluczowe: bibliologia; nauka o informacji; informatologia
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Gondek (red.), "Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii : studia i szkice" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Każda dyscyplina wiedzy podlega stałej ewolucji w zakresie precyzowania przedmiotu zainteresowań, społecznych celów, rozwijania metod badawczych, teorii i wewnętrznej struktury, zewnętrznych relacji do innych dyscyplin, a nawet może nastąpić weryfikacja jej nazwy używanej w Polsce i w środowisku naukowym innych kultur. Wyrażona na wstępie teza dobrze jest znana badaczom zajmującym się zagadnieniami książki i innych form komunikacji z użyciem tradycyjnego pisma czy innych nośników, a więc prócz rękopisu i druku, także zapisu cyfrowego. Dotyczy to bardzo wyraźnie nauki określanej jako bibliologia i informatologia." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4544
ISBN: 9788380123656
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gondek_slowo_wstepne.pdf319,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons