Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4554
Title: Rzeź wołyńska w dokumentach i publicystyce Polskiego Państwa Podziemnego i Rządu RP na Uchodźstwie
Authors: Woźniczka, Zygmunt
Keywords: tragedia wołyńska; publicystyka; Polskie Państwo Podziemne; Rząd RP na Uchodźstwie
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Żurawska, J. Sperka (red.), "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej" (S. 69-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Polacy doświadczyli zbrodni ludobójstwa w czasie wojny z rąk Niemców, Sowietów i Ukraińców. Zbrodnie hitlerowskie miały największy zasięg pod względem zakresu i czasu. Obejmowały wszystkie obszary Rzeczypospolitej i trwały przez cały okres wojny. Zbrodnie sowieckie w latach 1939—1941 koncentrowały się na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej. Później, gdy Sowieci opuścili ziemie polskie, fala ich zbrodni ustała. Przyszli ponownie w 1944 roku, obejmując najpierw Kresy, a następnie całe terytorium państwa polskiego, dokonując rabunków, gwałtów i mordów. Zbrodnie ukraińskie obejmowały wschodnie obszary Rzeczypospolitej i trwały przez okres wojny ze szczególnym natężeniem w latach 1942—1944. Mieszczą się one w ciągu zbrodni hitlerowskich i w wielu przypadkach z nimi korespondują. W mniejszym zakresie wiążą się z działaniami sowieckimi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4554
ISBN: 9788380124332
9788380124349
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wozniczka_Rzez_wolynska_w_dokumentach_i_publicystyce.pdf534,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons