Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4554
Tytuł: Rzeź wołyńska w dokumentach i publicystyce Polskiego Państwa Podziemnego i Rządu RP na Uchodźstwie
Autor: Woźniczka, Zygmunt
Słowa kluczowe: tragedia wołyńska; publicystyka; Polskie Państwo Podziemne; Rząd RP na Uchodźstwie
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Żurawska, J. Sperka (red.), "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej" (S. 69-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Polacy doświadczyli zbrodni ludobójstwa w czasie wojny z rąk Niemców, Sowietów i Ukraińców. Zbrodnie hitlerowskie miały największy zasięg pod względem zakresu i czasu. Obejmowały wszystkie obszary Rzeczypospolitej i trwały przez cały okres wojny. Zbrodnie sowieckie w latach 1939—1941 koncentrowały się na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej. Później, gdy Sowieci opuścili ziemie polskie, fala ich zbrodni ustała. Przyszli ponownie w 1944 roku, obejmując najpierw Kresy, a następnie całe terytorium państwa polskiego, dokonując rabunków, gwałtów i mordów. Zbrodnie ukraińskie obejmowały wschodnie obszary Rzeczypospolitej i trwały przez okres wojny ze szczególnym natężeniem w latach 1942—1944. Mieszczą się one w ciągu zbrodni hitlerowskich i w wielu przypadkach z nimi korespondują. W mniejszym zakresie wiążą się z działaniami sowieckimi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4554
ISBN: 9788380124332
9788380124349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wozniczka_Rzez_wolynska_w_dokumentach_i_publicystyce.pdf534,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons