Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4556
Tytuł: Słowo poetyckie wobec Tajemnicy na przykładzie wybranych wierszy Wojciecha Wencla
Autor: Piotrowska-Grot, Magdalena
Słowa kluczowe: religious poetry; eschatology; Wojciech Wencel; meaning; substance
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Kempa, M. Giglok (red.), "Słowo, doświadczenie, tajemnica" (S. 211-226). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Many of the contemporary poems imbued with fear of postmodern man, constantly searching for the possibility of faith, it is still not fully explored the issue in contemporary Polish poetry. Literary could find help in philosophy that has managed still young term called postsecularism. This article is devoted to presenting the religious sphere in Wojciech Wencel’s poetry. These lines are imbued with literary tradition associated with religion, in which the subject often speaks from the perspective of someone who beliefs that faith is the only salvation for the postmodern world. That religious certainty beginning to be superseded in this poetry by a subtle metaphors of secret and distance. It becomes in time a seeker, not the one who discovered the truth.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4556
ISBN: 9788380125117
9788380125124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piotrowska-Grot_Slowo_poetyckie_wobec_tajemnicy.pdf613,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons