Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/458
Tytuł: Annual lectures dedicated to the memory of Professor Andrzej Lasota
Autor: Ger, Roman
Słowa kluczowe: Andrzej Lasota; Mathematician
Data wydania: 2009
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 23 (2009), s. 7-8
Abstrakt: Andrzej Lasota died on December 28, 2006, in Katowice, at the age of 74. He was a great mathematician who strongly influenced the development of several branches of mathematics, as well as the careers of many younger mathematicians.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/458
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ger_Annual_lectures_dedicated_to_the_memory_of_Professor_Andrzej_Lasota.pdf381,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons