Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4604
Title: Przedmowa
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Wojewoda, Mariusz
Keywords: filozofia; wartości filozofia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zainteresowanie problematyką aksjologiczną rozwinęło się w XX wieku, chociaż wątki myślenia o wartościach można odnaleźć w całej historii filozofii. Współcześnie o wartościach mówi się przede wszystkim w kontekście refleksji nad kulturą, a wtedy pytanie o trwanie i zmiany wartości nabiera szczególnego znaczenia. Pytamy o to, w jakim sensie wartości istnieją jako ponadhistoryczne, idealne, trwałe elementy kultury (na których podstawie nazywa się i tworzy prawa człowieka), oraz o to, w jakim stopniu zależą od kulturowego i historycznego ich odczytania. Wymogiem czasu jest dialog międzykulturowy, który w dużej mierze okazuje się dialogiem zarówno o wartościach uniwersalnych, trwałych, niezmiennych, obecnych we wszystkich społeczeństwach, jak i o wartościach obecnych tylko w niektórych kręgach kulturowych, wartościach zmieniających swą ważność i zakres w zależności od potrzeb, doświadczeń ludzi. Spotkanie między światem Wschodu i Zachodu ma w założeniu przynajmniej minimum zgody w rozumieniu wartości fundamentalnych i trwałych, jak też dopuszczenie (akceptację) odmienności w hierarchii dóbr osobistych i społecznych, różnic w rozumieniu tożsamości jednostek i narodów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4604
ISBN: 9788322618165
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek_Czakon_Przedmowa.pdf250,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons