Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/461
Tytuł: Existence of positive periodic solutions of some differential equations of order n (n>2)
Autor: Ligęza, Jan
Słowa kluczowe: Positive Solutions; Boundary Value Problems; Krasnosielski Fixed Point Theorem; Green’s Function
Data wydania: 2009
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 23 (2009), s. 61-81
Abstrakt: We study the existence of positive periodic solutions of the equations x(n)(t) − p(t)x(t) + μf(t, x(t), x0(t), . . . , x(n−1)(t)) = 0, x(n)(t) + p(t)x(t) = μf(t, x(t), x0(t), . . . , x(n−1)(t)), where n >= 2, μ > 0, p: (−∞,∞) -> (0, ∞) is continuous and 1–periodic, f is a continuous function and 1–periodic in the first variable and may take values of different signs. The Krasnosielski fixed point theorem on cone is used.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/461
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ligeza_Existence_of_positive_periodic_solutions.pdf798,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons