Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/462
Tytuł: The Ninth Katowice–Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities, Będlewo (Poland), February 4-7, 2009. Report of Meeting
Autor: Szostok, Tomasz
Słowa kluczowe: Report of Meeting; Functional Equation; Inequalities
Data wydania: 2009
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 23 (2009), s. 103-117
Abstrakt: The Ninth Katowice–Debrecen Winter Seminar on Functional Equations and Inequalities was held in the Mathematical Research and Conference Center Bedlewo, Poland, from February 4 to 7, 2009. It was organized by the Institute of Mathematics of the Silesian University from Katowice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/462
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szostok_Ninth_Katowice-Debrecen_Winter_Seminar.pdf736,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons