Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/464
Tytuł: Orderings of higher level in multifields and multirings
Autor: Gładki, Paweł
Słowa kluczowe: Multifields; Multirings; Orderings of Higher Level
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 24 (2010), s. 15-25
Abstrakt: In this note we generalize the concept of orderings of higher level to multifields and multirings. We show how part of the standard Artin-Schreier theory for orderings of higher level of fields and rings extends to multifields and multirings.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/464
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gladki_Orderings_of_higher_level_in_multifields.pdf717,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons