Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4651
Tytuł: Relatywizm językowy w ujęciu fabularnym Stanisława Lema
Autor: Tambor, Jolanta
Słowa kluczowe: język polski; dialog; komunikacja; lingwistyka
Data wydania: 2003
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, J. Grzenia (red.), "Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu" (S. 174-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The most frequent subject of Stanisław Lem’s prose is the problem of contact between civilizations. Lem turns out to be very skeptical here. For him the progress differences between civilizations are an insurmountable obstacle that makes understanding impossible.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4651
ISBN: 8322612109
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tambor_Relatywizm_jezykowy_w_ujeciu_fabularnym.pdf418,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons