Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4658
Title: Wpływ klauzuli sumienia i obrony przez kulturę na ocenę elementów struktury przestępstwa
Other Titles: The influence of the conscience clause and cultural defense on the appraisal of the structure of crime
Authors: Sitarz, Olga
Bek, Dominika
Hanc, Jakub
Keywords: klauzula sumienia; obrona przez kulturę; przestępstwo; kontratyp; kontratypy pozaustawowe; okoliczności wyłączające winę; conscience clause; cultural defense; crime; legislative lawful excuse (justification); non-legislative lawful excuse; circumstances excluding guil
Issue Date: 2017
Publisher: Wolters Kluwer
Citation: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 2, s. 60-79
Abstract: Przedkładane opracowanie poświęcone jest klauzuli sumienia oraz obronie przez kulturę. Początkowe wywody koncentrują się na wyjaśnieniu wskazanych pojęć, poprzez przywołanie dotychczasowych stanowisk doktrynalnych. Zasadniczy tok rozważań – poświęcony pierwotnej i wtórnej legalności, kontratypom ustawowym i pozaustawowym, okolicznościom wyłączającym winę lub ją umniejszającym – stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdzie w strukturze przestępstwa znajduje się miejsce dla klauzuli sumienia i obrony przez kulturę. The submitted study is devoted to the clause of conscience and cultural defense. The initial arguments are focused on explaining the indicated terms, by referring to current doctrinal positions. The basic course of considerations – devoted to primary and secondary legality, legislative and non-legislative lawful excuses, circumstances reducing or excluding guilt – is an attempt to answer the question of where in the structure of crime is a place for conscience clause and cultural defense.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4658
ISSN: 2082-3304
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitarz_Wplyw_klauzuli_sumienia_i_obrony_przez_kulture.pdf413,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons